BRMT – MOVIMENT RÍTMIC Y REFLEXOS PRIMITIUS

Reflexos Primitius

Què són els reflexos primitius?

 Al principi el nadó viu en un mitjà aquós dins de l’úter matern on es desenvolupa i després deu de començar a viure per si mateix. Per a sobreviure ve dotat d’uns moviments automàtics dirigits des del tronc encefàlic que són els reflexos primitius.

 Estos moviments automàtics li permeten al nadó ajudar a descendir pel canal del part, o succionar per exemple.

No obstant això, estos reflexos haurien de tindre una vida limitada i donar pas als reflexos posturals controlats des de parts superiors del cervell. El que permet el desenvolupament neurològic.

Si estos reflexos romanen actius hi haurà una debilitat o immaduresa cerebral, i afectaran no sols a les seues  habilitats motores grosses o fines,  sinó també a la percepció sensorial i cognitiva.

La integració d’un reflex suposa l’adquisició d’una nova habilitat, a vegades  el que ocorre és que no aconseguim que certs processos es facen d’una forma automàtica  i es fan a través d’un esforç continu i conscient que porta a un esgotament prematur.

 El detectar si un reflex no està integrat ens pot donar pistes sobre la causa del problema del nen, però si hi ha diversos reflexos possiblement estaríem davant d’un retard en el desenvolupament neurològic i el que podem fer és crear un programa d’exercicis personalitzat per a aconseguir integrar estos reflexos no inhibits.

Una segona oportunitat…. Els nadons humans fan una sèrie de moviments estereotipats durant el seu primer any de vida  que els permet el seu desenvolupament. L’Institut de Neurologia dels Estats Units i de Suècia  mantenen que els patrons de moviment específic executats durant els primers mesos de vida contenen en si mateixos un efecte inhibidor natural dels reflexos primitius. Si estos moviments no s’han fet, o no s’han fet prou, els reflexos romandran actius. Però podem donar-li una segona oportunitat al cervell  a través de la pràctica d’un programa d’exercicis personalitzats. Quan integrem els reflexos  podem observar resultats a nivell motor, acadèmic, coordinació mà-ull i inclús emocional.

 SÍMPTOMES QUE PODEN DONAR ELS REFLEXOS QUAN NO ESTAN INTEGRATS:

 • Dislèxia i dificultats d’aprenentatge
 • Males postures
 • Pobra coordinació mà-ull
 • Poc equilibri
 • Pobra coordinació
 • Problemes de lateralitat i moviments creuats
 • Males postures a l’hora d’escriure
 • Enuresi, i problemes per a controlar esfínters
 • Problemes d’atenció i concentració
 • Retards i/o problemes en l’adquisició del llenguatge
 • Problemes per a aprendre a fer el volantí, botar a peu coix o muntar amb bicicleta
 • Mareig per moviment
 • Problemes de comportament, molt introvertit i tímid o agressiu
 • Paraules entretallades, llenguatge pobre i tardà.
 • Hipersensibilitat a la llum, al tacte, als estímuls visuals o kinestésics
 • Mala lletra
 • Hiperactivitat
 • Es distrauen fàcilment
 • Impulsivitat
 • Problemes d’organització

entre altres…

Blomberg Rhythmic Movement Training

Què és la BRMT?

 Blomberg Rhythmic Movement Trainning són uns exercicis basats en els moviments que fan els nadons des de que naixen. Kerstin Límit, és una terapeuta corporal autodidacta, fotògrafa de professió que va observar els moviments que feien els nadons i segons això va desenvolupar una sèrie d’exercicis rítmics, a fi d’aconseguir el desenvolupament  neurològic i motor i l’estimulació que els nadons aconsegueixen a través dels anomenats moviments. El Dr. Harald Blomberg al tindre coneixement que  tenia èxit amb xiquets i adults amb discapacitats neurològiques severes, va decidir conéixer-la i tractar-se. Els seus resultats van ser molt bons així que va romandre junt amb ella en la consulta observant i aprenent la seua metodologia de treball. Fruit d’este treball el Dr. Harald Blomberg va escriure el llibre: “ Helande Liv. Cuoiditas discendi, AB 1998”, que actualment només es pot llegir en suec.

 El cervell dels nadons és immadur i és la part del tronc encefàlic, la que s’encarrega de les funcions més bàsiques, la que funciona correctament mentres la resta de les parts del cervell treballen només en una mínima proporció. Cada minut en la vida d’un xiquet de bolquers es generen 4´7 milions de connexions noves.  Este procés es dóna gràcies a l’estimulació que el nadó rep a través dels diferents sentits, auditiu, tàctil, kinestésic, visual,…sent agafat, engrunsat, tocat… però també a través dels moviments que ell espontàniament fa. Tals moviments es fan en un cert ordre, d’acord amb un programa innat. Així el nadó, alçarà el seu cap, el pit, reptarà, gatejarà….És important que el nadó passe per totes les fases del desenvolupament perquè si no hi haurà una immaduresa neurològica, hi haurà una part del cervell que no s’haurà desenvolupat adequadament o que no haurà rebut la suficient estimulació.

 La BRMT es basa en uns exercicis rítmics i suaus que es fan tant de forma activa com a passiva i que aconsegueixen millorar el to muscular o relaxar les tensions i espasticitats. Els moviments rítmics del nadó fan que les diferents parts del cervell es connecten aconseguint així una maduresa cerebral. Amb els exercicis hi ha una estimulació vestibular  que incrementa el to dels músculs extensors el que propícia que el nadó augmente el to muscular i puga alçar el cap i el seu tronc per exemple.   

 És interessant poder treballar estos exercicis amb els nadons perquè així farem una labor preventiva, i ajudarem al nadó en el seu desenvolupament neurològic i motor.

A %d bloguers els agrada això: