Inici

SERVEIS OFERITS:         

  •  Estimulació precoç
  • Trastorns del neurodesenvolupament:

o   TDA-H, TEA, Discapacitat intel·lectual, Rett, Dravet…

o   Trastorns d’aprenentatge de la Lectura, càlcul o escriptura (Dislèxia,Discalcúlia, Disgrafia, Disortografia)

o   Trastorns del llenguatge i de la comunicació

  • Trastorns de comportament
  • Retards maduratius
  •  Trastorns adaptatius
  •  Trastorns emocionals
  •  Desenvolupament del potencial
  •  Adquisició del nivell de competència curricular
  •  Diagnòstic i intervenció
  • Terapia familiar