Inici

SERVEIS OFERITS:         

 •  Estimulació precoç
 • Trastorns del neurodesenvolupament:

o   TDA-H, TEA, Discapacitat intel·lectual, Rett, Dravet…

o   Trastorns d’aprenentatge de la Lectura, càlcul o escriptura (Dislèxia,Discalcúlia, Disgrafia, Disortografia)

o   Trastorns del llenguatge i de la comunicació

 • Trastorns de comportament
 • Retards maduratius
 •  Trastorns adaptatius
 •  Trastorns emocionals
 •  Desenvolupament del potencial
 •  Adquisició del nivell de competència curricular
 •  Diagnòstic i intervenció
 • Terapia familiar
 • Peritatge judicial